Ipaglaban ang Tunay na Kalayan. Demokrasya at Tunay na Makabuluhang Pagbabago

ang, araw, araw ng, araw ng kalayaan, bansa, bilang, estados unidos, f. nangananib, heneral emilio aguinaldo, hindi, hunyo, hunyo 12, imperyalistang amerikano, isang, kalayaan, makabuluhang pagbabago  sa, mga, nang, ngunit, noong, north borneo, pangulong aquino, pangulong disodao, pilipinas, sa mga, tunay, tunay na