fix articles 54107, north borneo Los Angeles Indymedia : tag : north borneo

north borneo

Ipaglaban ang Tunay na Kalayan. Demokrasya at Tunay na Makabuluhang Pagbabago (tags)

Sa araw ng kalayaan, Hunyo 12, 2011 --ikinararangal nating magpugay sa mga manghihimagsik ng Rebolusyong 1896. Sa kabila nang naagaw ang kalayaan sa kanila, nagpatuloy silang magiting na kipaglaban, humawak ng armas at nagpahayag sa kalsada mula Pilipinas hanggang Amerika't Europa at ibang ibang panig ng daigdig at hindi sumuko. Dumating sa rurok ang himagsikan ng 1896 noong Hunyo 12, 1898 nang ipahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kasarinlan habang nasa binggit ng tagumpay ang sambayang Pilipino sa pagpapatalsik sa mga Kastila. ngunit sinakop naman tayo ng bagong imperyalistang Estados Unidos at mapaghanggang ngayon ay isang kunwang malaya ngunit sa totoo isang kontroladong mala- koloyang bansa.

CDIR Condemns Malaysia's expulsion plan Against Immigrants (tags)

The Coalition in Defense of Immigrant Rights (CDIR)-USA strongly condemns Malaysia’s plan to chase out tens of thousands of Filipino and Indonesian illegal immigrants. The CDIR-USA said that immigrants include a large number of asylum seekers and refugees who had fled from the conflict-ridden Mindanao region in the southern Philippines to Malaysia's eastern Sabah state on Borneo island. In addition,the CDIR noted that many are stateless people and migrants who had lived in Sabah for more than a decade, including children who now risk being expelled. The CDIR said that the simplistic and arbitrary action of mass crackdown by the federal government in addressing such a serious and complex issue will result into serious human rights and humanitarian crisis,"

Commemorate the 40th Anniversary of the October 24th Movement of 1966 (tags)

The First Quarter Storm Network-USA (FQSN) militantly commemorate the forty years anniversary of the October 24 Movement of 1966. We pay the highest homage to that movement participants living or departed that shook the foundations of the rotten and anti-people system in the Philippines that supported the US aggression in Vietnam and other parts of the world.

How the State of Education Has Changed Over Time in (tags)

I think, when the school opens this June, it’s high time to send our officials back to school so that they would learn first hand the real sad state of our educational system. #

did CIA fake terror bombings i philippines? (tags)

remember lavon affair in 1954? Has US done something similar here?

ignored tags synonyms top tags bottom tags