fix articles 54097, kalayaan Los Angeles Indymedia : tag : kalayaan

kalayaan

Flood victims in the Philippines need urgent help! (tags)

Metro Manila and other parts of Luzon experienced heavy flooding yesterday after several days of non-stop rains.According to the country's National Disaster Risk Reduction and Management Council in this morning's news, 11 were reported dead and 4 others were hurt.

Filipinos should not depend on the US for its own defense of the Kalayaan Island Group- AJ (tags)

If there is the best way to illustrate the lop-sided Philippines-United Stares relations is about, it can be shown when latest US missile destroyers will join ageing Philippine warships for naval exercises this week in a timely show of unity as tensions with China escalate over a maritime dispute. While US has modern missile ships it has given WWII vintage ships like all the war materials hands me down to its puppet state. And the bad thing is that the Philippines has to buy it not at a bargain price but a cut throat cost. For 11 days of the RP-US exercises start on Tuesday off the southwest Philippine island of Palawan in the Sulu Sea, close to the disputed waters of the West Philippine Sea where Manila has complained of increasing Chinese provocation. Officially the training is an annual event not linked to the territorial row, but it nevertheless offers the Philippines comfort shortly after appealing to its long-time ally and former colonial power for help in containing China.

Ipaglaban ang Tunay na Kalayan. Demokrasya at Tunay na Makabuluhang Pagbabago (tags)

Sa araw ng kalayaan, Hunyo 12, 2011 --ikinararangal nating magpugay sa mga manghihimagsik ng Rebolusyong 1896. Sa kabila nang naagaw ang kalayaan sa kanila, nagpatuloy silang magiting na kipaglaban, humawak ng armas at nagpahayag sa kalsada mula Pilipinas hanggang Amerika't Europa at ibang ibang panig ng daigdig at hindi sumuko. Dumating sa rurok ang himagsikan ng 1896 noong Hunyo 12, 1898 nang ipahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kasarinlan habang nasa binggit ng tagumpay ang sambayang Pilipino sa pagpapatalsik sa mga Kastila. ngunit sinakop naman tayo ng bagong imperyalistang Estados Unidos at mapaghanggang ngayon ay isang kunwang malaya ngunit sa totoo isang kontroladong mala- koloyang bansa.

Ipagdiwang ang Hunyo 12, 1898 ! (tags)

Ipinagdiriwang natin—ng Alyansa Pilipinas (AJLPP) at komunidad Pilipino sa Amerika ang ika-112 Araw ng kalayaan mula sa koloyalismong Kastila, Hunyo 12, 1898 . Sa dakilang araw na ito, habang sa Pilipinas, buong pagmamalaking pumaparada ang sandatahang lakas ni Gloria para siya bigyan ng pamamaalam at ang paksa ng parangal sa Luneta ay ang mga nagawa ng kanyang siyam na taong paghahari, pinaalalahanan natin ang ating sarili na tuloy ang ating pakikibaka Batid nating uupo ang bagong pangulong galling sa isang lumang pampulitikang dinastiya at mananatiling banta sa kanyang pamamahala ang sakim na si PGMA na nagiwan ng mahabang listahan ng pagmamalabis, lagim at pandarambong na halos kapantay o higit pa sa diktador na si Marcos. Dapat pa tayong humanda sa mas magiting at matindi pang pakikibaka. Ngayon pa lamang tiyak na mas tuso, garapal at marunong ang bagong pangulong si Noynoy Aquino. Kung tuso si Gloria at walang habag, alalahaning galing sa pamilyang warlord si Noynoy na may suporta sa showbiz , mga korporasyon sa media at uring asendero kayat paborito ng imperialismong dayuhan.

Makibaka Tungo sa Ganap na Kalayaan at Panlipunang katubusan ng Kababaihan (tags)

Buong giting na nagpupugay ang Alyansa-Pilipinas (AJLPP) sa lahat ng kababaihang patuloy na nakikibaka para sa pambansang kalayaan, soberenya, karapatan ng kababaihan sa lahat ng dako ng daigdig. Mabuhay kayo! Ginugunita natin at nagpupugay tayo sa magigiting na kababaihang nakibaka para sa kanilang karapatan at ng kanilang uri at mga kababayan. Hindi nila kinaligtaan na ituwid ang mali, makibaka laban sa inhustisya at palayain ang sarili mula sa pyudalismo, pagpapanubalik ng pyudalismo at patriarkalismo na dulot ng sistemang mapang-api.

JUNE 13 JFAV KALAYAAN ACTIVITIES IN LA, A SUCCESS! (tags)

The Filipino Veterans and their students and youth advocates commemorated the 111th Independence of the Philippines with a flag raising ceremony at the Hollywood Presbyterian medical Center (HPMC) Fair on June 13. Despite the June gloom, hundreds of seniors, HPMC personnel, community folks and veterans raised the Philippine flag in a flag ceremony at around 9:45 in the morning on June 13 at the opening of the HPMC Community fair at Vermont at Fountain Sts. They were led by SGS Commander Jack Vergara, AWARE president Lulu Astilla and JFAV National Coordinator Arturo P. Garcia. Philippine Consul general Mary Jo B. Aragon was the guest of honor.

SAVE THE DATES; KALAYAAN (FREEDOM) PHILIPPINE SERIES: JUNE 11-13,, 2009 (tags)

One hundred eleven years ago, the Filipino revolutionaries won and declared their independence from colonial Spain on June 12, 1898. Two months after on August 13, 1898, the United States occupied Manila and seven months later on Feb 4, 1899 declared war on the Philippines and crushed the young republic. 111 years later the Filipinos are still in struggle for true independence and sovereignty. With the VFA imposed,active US intervention and a culture of impunity of human rights violations forced on the Filipinos-- the Alliance-Philippines (AJLPP) and its allies commemorate Philippine Independence with fierce struggle in the United States with the following activities:

ARROYO"S NEW BASELINE IS A SELLOUT TO CHINA (tags)

The Philippine revolutionary movement today slammed the 2009 Baseline Bill, saying that it kowtows to the demands of the Chinese government for the Philippines to surrender its claim of sovereignty over the Kalayaan Islands (Spratly Islands, in international nomenclature) and nearby Scarborough Shoals. The bill was approved Wednesday by the Senate and House of Representatives and will soon be signed into law by Arroyo. The statement that came from the Philippine revolution. net said :"This is nothing but a sellout to China in exchange for the largesse that Gloria and Mike Arroyo have been receiving from corrupt Chinese bureaucrats and big compradors," said the Filipino revolutionary movement represented by the CPP.

ignored tags synonyms top tags bottom tags