We had a server outage, and we're rebuilding the site. Some of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Pagpatay Kay Sotero Llamas, Kagagawan ng Rehimeng US-Arroyo-Pangkating Ermit

by Vener Malabanan Friday, Jun. 02, 2006 at 12:05 PM
magsasakapil@hotmail.com 213-241-0906 337 Glendale Ave. Los Angeles, CA 90026

Pataksil na pinatay isang grupo ng mamamatay tao si si Sotero Llamas ng Bicol ng walang kalaban-laban. Isang malaking karuwagan na naman sa ngalan ng nagpapatuloy na kampanya ng terorismo ni Gloria Macapagal-Arroyo ang itinalang krimen ng pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao laban sa sambayanan..

Pagpatay Kay Sotero Llamas, Kagagawan ng Rehimeng US-Arroyo-Pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao.

Los Angeles—Pataksil na pinatay isang grupo ng mamamatay tao si si Sotero Llamas ng Bicol ng walang kalaban-laban. Isang malaking karuwagan na naman sa ngalan ng nagpapatuloy na kampanya ng terorismo ni Gloria Macapagal-Arroyo ang itinalang krimen ng pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao laban sa sambayanan..

Ibinibintang na naman ng rehimen at ng militar nito ang pagpatay kay Llamas laban sa NPA at laban sa grupo ng rebeldeng militar sa ilalim ni Gringo Honasan. Kulang na lamang sabihin nilang pinatay ng biktima ang sarili sa kanilang kampanya ng paninira laban sa demokratikong kilusan. ??Sonra na ang kawalang-hiyaan ang rehimeng ito na isinusuka ng taumbayan.

Ang totoo, muling pinapatupad ng grupo sa ilalim ng direksyon ni Heneral Ermita ang kanilang dating madugong planong OPLAN JERICHO- ang kinopyang OPLAN PHOENIX ng CIA sa Byetnam. Sa ilalim ng OPLAN JERICHO mahigit na 200 kilalang progresibong lider ng Partido ng Bayan at ng BAYAN ang pinaslang ng mga death squads ng AFP sa direksyon nina Heneral Ermita. Napaslang sina Atty David Bueno ng Ilocos Norte , Lean Alejandro, Atty. Emmanuel Mendoza ng Sampaloc,Manila, ang anak ni William Claver sa Kalinga, Sam Concencion ng Pampanga. Tinagka ring patayin si Bernabe Buscayno at Dr. Nemesio Prudente ng PCC.

Ngayon, muling binuhay ang grupo ng mga mamamatay taong ito ang OPLAN JERICHO sa layuning padapain ang kilusan at hamunin ang armadong kilusan na gumati para patindihin pa ang pasistang panunupil.Umaasa ang pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao sa paraang ito ay maiipit ang legal na kilusan at maitutulak ang armadong pwersa ng NDF na gumnati para maitaas nila ang antas ng panunupil lalo na sa kalunsuran.

Walang maasahang katarungan sa ilalim ng rehimeng US-Arroyo. Ang pagpatay kay Sotero Llamas ay kapwa banta at patunay na hindi na makapaghari sa lumang paraan ang rehimeng Arroyo at gagamit ito ng kamay na bakal durugin ang anumang oposisyon laban sa kanyang pangungunyapit sa kapangyarihan.

Ipinahayag ni Vener Malabanan ang pakikiramay ang Pesante-USA sa mga naulila at kaanak ni Ka Teroy. Bilang isang kasama sa First Quarter Storm ng 1970 sa Bicol.

Kahanay na siya ng mga dakilang kasama na nagbuwis ng buhay para sa sambayanan tulad nina Amor Espinas, Francisco Portem, Ruben at Romulo Jallores, Bodjie Jimenes, Cezar Gavanzo, Mayor Johnson So, Dr. Juan Escandor at iba ang martir ng kilusan at mga dakilang anak ng Kabikulan.

Isa si Ka Teroy sa mga nagpundar ng kilusang magsasaka sa Bicol at nagsulong ng armadong pakikibaka sa matagal na panahon. Sa katunayan, isa siya sa mga kasamang nanatili sa kanayunan ng matagal na panahon habang ang ibang mga kasama ay naglagi sa kalunsuran at doon na nanatili, ??“Malaki rin ang naiambag niya sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan mula noon 1986. Katulad ni Ka. Roger, kinatawan ni Ka. Nognog ang NDF sa usapan lalo nang siya ay madakip noong 1995.

Hinding hindi at Malayong-malayo na hangarin ng mga kasama sa pakikibaka ang anumang masama laban kay Ka Teroy. Kaya ang karumaldumal na krimeng ito ay patunay lamang na walang awa ang pasistang rehimeng-Arroyo.

Ang kamatayan ni Ka Teroy bilang ika 605 na biktima ay dugo sa kamay ni Arroyo na kanyang pagbabayaran ng mahal sa hinaharap.

Hunyo 1, 2006

Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy