We had a server outage, and we're rebuilding the site. Some of the site features won't work. Thank you for your patience.
imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

March-Rally of the Youth-Students in

by Jack Vergara Monday, Apr. 17, 2006 at 10:00 AM
cdir_losangeles@yahoo.com 213-241-0906 1610 Beverly blvd. Los Angeles, CA 90026

Full Rights for All Immigrants! Continue the Struggle in Anthony’s Name! Approximately 7,000 youth-students from various nationalities came out into the streets once again to demonstrate their solidarity with the struggle of immigrants to defend their right to live and to work in America.

PAHAYAG SA MIDYA
Abril 16, 2006

Kontak: Jack Vergara (213) 241-0995

7,000 Ang Lumahok

Martsa-Rali ng mga Kabataan-Estudyante sa
Los Angeles, Matagumpay!

Los Angeles, California – Ganap na Karapatan Para sa Lahat ng Imigrante! Ipagpatuloy ang Pakikibaka sa Ngalan ni Anthony!

Muling lumabas sa kalsada ang may humigit-kumulang na 7,000 kabataan-estudyante mula sa iba’t-ibang nasyunalidad upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa pakikibaka ng mga imigrante para ipagtanggol ang kanilang karapatang mabuhay at magtrabaho sa Amerika.

Nagsimula ang martsa sa Olympic at Broadway sa gilid ng City Hall kung saan ginawa ang isang maikling programa. Doon nagsalita rin ang dalawang State Senador na sina Gil Cedillo at Gloria Romero.

Ang rali ay itinaguyod ng Koalisyong ng mga Estudyante sa Timog California na binubuo ng iba’t ibang organisasyong estudyante mula sa mataas na paaralan, kolehiyo, unibersidad at mga organisasyong imigrante kabilang mga tagasuporta.

Kinatawan ng People’s CORE at Kabataang maka-Bayan (KmB) ang komunidad ng Pilipino sa martsang ito. Dala ang bandila ng AJLPP at ng KmB, nagmartsa ang mga kabataan sa nasabing aksyong masa.

Tulad ng dati, napuno ang kalsada ng mga bandila ng iba’t ibang bansa, kabilang ang bandila ng Pilipinas. Naging dagat ng mga plakard at mga malalaking istrimer na may iba’t ibang slogan, Natigib din ang paligid ng mga tugtog, indak ng tambol, malalakas na ihip ng mga pakakak na gawa ng kabibe, sirena at mga trumpeta at ng mga malalakas na sigaw ng: Si, Se Puede, Amnestia! Namutiktik din ang martsa sa dami ng plakard ng ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) – Los Angeles na nanawagan para sa amnestiya at ganap na kalayaan para sa lahat ng migrante.

Ang rali-martsa ay paghahanda para sa mas malaki at mas malawak na boykot – isang araw na walang pasok, walang pamimili at magbebenta sa buong bansa para ipakita ang lakas ng bayan laban sa pambansang paniniil ng mga rasistang naghaharing uri sa Mayo 1.

Muling magkakaroon ng isang malaking martsa sa Mayo 1 sa Los Angeles upang ipagdiwang ang Pandigdigang Araw ng mga Manggagawa, isang tradisyon na nagsimula noong Mayo 1, 2001 sa Los Angeles. Kalahok na ang CDIR at ang People’s CORE maging ang KmB mula nang kanyang pagtatag sa mga martsa at raling ito mula pa noong 1997. #

*****************

COALITION IN DEFENSE OF IMMIGRANT RIGHTS (CDIR)
Los Angeles, California

PRESS STATEMENT
April 16, 2006

Contact: Jack Vergara (213) 241-0995


7,000 Participate


March-Rally of the Youth-Students in
Los Angeles, A Success!


Los Angeles, California – Full Rights for All Immigrants! Continue the Struggle in Anthony’s Name!

Approximately 7,000 youth-students from various nationalities came out into the streets once again to demonstrate their solidarity with the struggle of immigrants to defend their right to live and to work in America.

The march began at the corner of Olympic and Broadway along the side of City Hall where a short program took place. There, two State Senators, Gil Cedillo and Gloria Romero, also spoke.

The rally was supported by the Coalition of Students in Southern California which consists of different student organizations from the high schools, colleges, universities and immigrant organizations among the supporters.

The People’s CORE (People’s Community Organization for Reform and Empowerment) and the Kabataang maka-Bayan (KmB – Pro-People Youth) represented the Filipino community in this march. Carrying the banners of the Alliance for a Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP) and the KmB, the Filipino youth marched in the said mass action.

As before, the streets were filled with the flags of various countries, including that of the Philippines. The streets became a sea of placards and large streamers with different slogans. The surroundings were also filled with music, the beating of drums, the blares of sirens and trumpets, and loud cries of Si Se Puede, Amnestia! (Amnesty, We Can Do It!) The march was replete with the placards of ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) – Los Angeles, calling for amnesty and full freedom for all immigrants.

The march-rally is in preparation for an even bigger and more extensive boycott – one day of no work, selling or buying throughout the country to demonstrate the people’s strength against the national repression of the racist ruling classes on May 1.

There will be a big march once more on May 1 in Los Angeles to celebrate International Labor Day, a tradition which began on May 1, 2001 in Los Angeles. The Coalition in Defense of Immigrant Rights (CDIR), the People’s CORE, and since its founding, also the KmB, have all participated in these marches and rallies as early as 1997. #


Report this post as:
Share on: Twitter, Facebook, Google+

add your comments


LATEST COMMENTS ABOUT THIS ARTICLE
Listed below are the 10 latest comments of 1 posted about this article.
These comments are anonymously submitted by the website visitors.
TITLE AUTHOR DATE
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy