‘Tama Na! Sobra Na!’ as a cry for peace

both, change, corazon aquino, cry, edgar jopson, emmanuel lacaba, filipinos, forces, history, joy asuncion, kapayapaan na, khmer rouge, la tondena, lieutenant senior grade antonio trillanes, lorena barros, military, na!, na! sobra, na! sobra na!, national democratic front, nilo valerio, october, peace, plaza miranda, probably, slogan, sobra, sobra na, sobra na!, southeast asia, strike, tama, tama na, tama na!, tama na! sobra, united states, war, welga na