fix articles 53968, lorena barros Los Angeles Indymedia : tag : lorena barros

lorena barros

‘Tama Na! Sobra Na!’ as a cry for peace (tags)

CALIFORNIA, United States—Twenty five years ago, Corazon Aquino rallied Filipinos against a despised dictatorship with the slogan, “Tama na! Sobra na! Palitan na!”—“We’ve had enough! Things have gone too far! It’s time for a change!”

Makibaka Tungo sa Ganap na Kalayaan at Panlipunang katubusan ng Kababaihan (tags)

Buong giting na nagpupugay ang Alyansa-Pilipinas (AJLPP) sa lahat ng kababaihang patuloy na nakikibaka para sa pambansang kalayaan, soberenya, karapatan ng kababaihan sa lahat ng dako ng daigdig. Mabuhay kayo! Ginugunita natin at nagpupugay tayo sa magigiting na kababaihang nakibaka para sa kanilang karapatan at ng kanilang uri at mga kababayan. Hindi nila kinaligtaan na ituwid ang mali, makibaka laban sa inhustisya at palayain ang sarili mula sa pyudalismo, pagpapanubalik ng pyudalismo at patriarkalismo na dulot ng sistemang mapang-api.

ignored tags synonyms top tags bottom tags