BADYET NG GOBYERNO PARA PAMBAYAD UTANG AT OPERASYONG MILITAR LABAN SA MAMAMAYAN

a. subalit, ang, ang badyet, badyet, badyet ng, badyet sa, din, gobyerno, habang, iii, laban, laban sa, mahigit, mamamayan, may, mega, mga, military, ng gobyerno, pambayad, para sa, social work, utang