TAMA NA ANG PASIKAT, LUTASIN ANG MGA PAGLABAG SA KAPAPATANG PANTAO!

ajlpp, ang, ang mga, ang rehimeng, arnedo valera, boy billones, buddy dacer, col cezar mancao, col mancao, dacer, executive secrtary ermita, ito, karapatang, karapatang pantao, kaso, lutasin, may, mega, mga, ng rehimeng, paglabag, paglabag sa, pantao, rebelyn pitao, rehimeng, rehimeng usarroyo, sa karapatang, secretary raul gozalez, united states, usarroyo