REBOLUSYONG AGRARYO , SAGOT SA ANTI- MAGSASAKANG CARP/ HUWAD NA REPORMA SA LUPA

ang, carp, comprehensive agrarian reform program, contract grow, cooperative scheme, corporative scheme, crop conversion, direct payment scheme, genuine agrarian reform program, ito, joint venture scheme, lupa, magsasaka, malawakang pangangamkam, masang, mga, mga magsasaka, na reporma, na reporma sa, ng mga, p. pinaglalawayan, rebolusyonaryong, reporma, reporma sa, reporma sa lupa, sa lupa, sa mga, scheme, stock distribution option scheme, tunay, tunay na