IBASURA ANG CARP! ISULONG ANG PAKIKIBAKANG AGRARYO!

agraryo, ang, ang mga, carp, comprehensive agrarian reform program, kanilang, lamang, lupa, magsasaka, masang, masang magsasaka, mga, ng lupa, ng mga, nito, pang, programa, rebolusyonaryong, rebolusyong, rebolusyong agraryo, sa lupa