SUMAMA SA MARTSA-RALI SA HUNYO 24

ang, coalition international, echo park community coalition, ecumenical fellowship, filipino american veterans, ganap na karapatan, hindi, hunyo, hunyo 24, karapatan, lahat, lahat ng, mga, migrante, na karapatan, na karapatan para, ng mga, nila, para sa, para sa mga, pilipino, pilipino workers center, sa lahat, sa mga, samahang pilipino, sanctuary movement, tayo