fix articles 54100, tayo Los Angeles Indymedia : tag : tayo

tayo

Ipagdiwang ang Hunyo 12, 1898 ! (tags)

Ipinagdiriwang natin—ng Alyansa Pilipinas (AJLPP) at komunidad Pilipino sa Amerika ang ika-112 Araw ng kalayaan mula sa koloyalismong Kastila, Hunyo 12, 1898 . Sa dakilang araw na ito, habang sa Pilipinas, buong pagmamalaking pumaparada ang sandatahang lakas ni Gloria para siya bigyan ng pamamaalam at ang paksa ng parangal sa Luneta ay ang mga nagawa ng kanyang siyam na taong paghahari, pinaalalahanan natin ang ating sarili na tuloy ang ating pakikibaka Batid nating uupo ang bagong pangulong galling sa isang lumang pampulitikang dinastiya at mananatiling banta sa kanyang pamamahala ang sakim na si PGMA na nagiwan ng mahabang listahan ng pagmamalabis, lagim at pandarambong na halos kapantay o higit pa sa diktador na si Marcos. Dapat pa tayong humanda sa mas magiting at matindi pang pakikibaka. Ngayon pa lamang tiyak na mas tuso, garapal at marunong ang bagong pangulong si Noynoy Aquino. Kung tuso si Gloria at walang habag, alalahaning galing sa pamilyang warlord si Noynoy na may suporta sa showbiz , mga korporasyon sa media at uring asendero kayat paborito ng imperialismong dayuhan.

Paul Robeson play for L.A. 19-21 Feb (tags)

Award-Winning one-man play about African American Actor, singer and civil rights activist is playing in North Hollywood as part of Black History Month tour.

TAYO Launch Party to Celebrate the Community’s Talented Writers and Artists (tags)

TAYO is presented by the Filipino American Library (FAL) and led by Co-Directors Kristine Co and Melissa Sipin.

Submissions Deadline Extended for TAYO Literary Magazine (tags)

TAYO is the first independent literary magazine dedicated to the creative expression of Filipino American youth. It is presented by the Filipino American Library (FAL) and led by Co-Directors Kristine Co and Melissa Sipin. Guidelines and additional information are available at www.tayoliterarymag.com.

New Fil-Am Literary Magazine Requesting Submissions from Youth (tags)

TAYO is the first independent literary magazine dedicated to Filipino American youth in Southern California. All of the following are accepted: poetry, essays, short stories, digital art, drawings, graffiti, photography, and paintings. Art and written work focusing on the Filipino American experience is encouraged, but not required. The deadline for submissions is June 1, 2009. Guidelines and additional information are available at www.tayoliterarymag.tk.

SUMAMA SA MARTSA-RALI SA HUNYO 24 (tags)

GANAP NA KARAPATAN PARA SA MGA MIGRANTE! Nanawagan ang lahat ng mga grupong nagtataguyod para sa ganap na karapatan para sa lahat ng migrante lalo na sa lahat ng mga Pilipino na aktibong lumahok sa demosntrasyon sa Linggo, Hunyo 24, 2007 sa Hollywood and Vine sa Los Angeles. Gusto ng mga naghaharing uri na sila ang magdesisyon kung ano ang kapalaran ng 12 millyong migrante at manggagawang walang papeles na tinatwag nilang “ilegal’ dito sa Amerika. Ang sabi natin at HINDI! HINDI tayo papayag na alisin nila ang petisyon para sa mga pamilya at ibawal ang pagpepetisyon ng mga magulang at mga kapatid. Hindi rin tayo payag na ipalit nila sa batas sa family reunification ang “ guest worker program” na nakabatay sa mga puntos na masyadong magulo at hindi maintindihan at pabor sa mga kapitalis

ignored tags synonyms top tags bottom tags