Samantalahin ang lumalalim na krisis pampulitika

 dapat,  sa, ang, ang mga, arroyo, eleksyon, gloria arroyo, hello garci, ito, mamamayan, mga, ng mamamayan, ng mga, ng rehimen, nito, nito ang, pampulitika, rehimen, rehimen at, revolutionary movement, rin, sa mga, sa rehimen, terrorism law