HINGGIL SA KOMISYONG MELO AT HALALAN SA 2007

 sa, amnesty international, ang, ang mga, arroyo, año, gloria m. arroyo, grupo, halalan, heneral esperon, heneral palparan, human rights committee, human rights council, komisyong melo, may, mga, militar, militar at, n.  mahirap, ng mga, nila, oplan bantay laya, pamamaslang, pangulong arroyo, permanent people, rehimeng, rehimeng arroyo, s.  mainam, s.  pagtatakpan, sa mga, sila, tungkol, tungkol sa