fix articles 22648, permanent people Los Angeles Indymedia : tag : permanent people

permanent people

U.S.-BACKED STATE TERRORISM AND MILITARY BRUTALITY IN THE PHILIPPINES (tags)

Millions of US taxpayers' money are supporting de facto President Arroyo's despotic rule in the Philippines. The continuing torture of 43 health workers may be an alibi to cover up the horrendous Ampatuan massacre and numerous corruption scandals, a preparation for martial rule by May 20. Fascist violence will surely be met by the enraged mobilization of the masses. The US public needs to protest the use of their taxdollars to fund Arroyo's extrajudicial killings, torture, and forced disappearances of thousands of Filipino civilians.

FASCIST MILITARY VIOLENCE IN THE PHILIPPINES (tags)

The arrest and torture of 43 medical and health professionals in the Philippines by the Arroyo military and police seeks to obscure the ongoing Ampatuwan-Arroyo trial and rehearse emergency martial-law schemes to prolong the Arroyo regime's corrupt and brutal domination. US citizens: will you allow millions of your tax-dollars to support Arroyo's military-police in fascist abuses?

FILIPINO SCHOLAR'S NEW WORKS (tags)

U.S.-based Filipino intellectual, E. San Juan, Jr., issues 4 new works critical of U.S. imperialism, white racial supremacy, and postmodernist ideological fashions serving neoliberal global capitalism.

STOP US TAX DOLLARS FUNDING REPRESSION IN THE PHILIPPINES (tags)

Thanks to Bush, US ciizens' tax dollars are being wasted funding the corrupt and brutal Arroyo regime in the Philippines. Arroyo has been condemned by Amnesty International. Human Rights Watch, Asia Commission on Human Rights, World Council of Churches ,UN Rapporteurs, and numerous organizations for committing thousands of extra-judicial murders of lawyers, journalists, church people, women and union organizers, indigenous minority peoples. We need to put a stop to this outrageous inhumanity.

BUSH SENDS NUCLEAR AIRCRAFT CARRIER TO THE PHILIPPINES (tags)

With the subservience of the Arroyo regime, Bush continues the political-military intervention in the "killing field" of the Philippines, wasting millions of tax-dollars in suppressing the Moro insurgents and Filipino national-democrats, abetting the horrendous extra-judicial killings and enforced disappearances and widespread poverty and oppression, all in the name of the war against "terrorism," a code-word for popular resistance against global capital's greed and inhumane devastation of the planet.

Rebolusyonaryong pagpupugay kay Navy Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos (tags)

Nagpupugay ang buong rebolusyonaryong kilusan kay retired Capt. Danilo "Ka Dan" Vizmanos, masugid na anti-imperyalista at demokratang intelektwal, tapat na lingkod at aktibista para sa bayan, tunay na kawal at bayani ng rebolusyon at sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Dan noong Hunyo 23 sa edad na 79 sa sakit na prostate cancer. Si Ka Dan ay nagsilbing maningning na halimbawa ng mga upisyal ng pasistang militar na tumatalikod at nagtatakwil sa imperyalismo, sa papet na reaksyunaryong estado at sa pasistang hukbo nito. Taos-puso niyang niyakap ang mga demokratiko at rebolusyonaryong simulain, lubusang pumanig sa rebolusyon at mamamayan, at puspusang lumahok sa kanilang pakikibaka. Huwaran siya sa katatagan sa prinsipyo, pagiging makatotohanan, masipag, pursigido, mapagkumbaba, at malapit sa mga kasama at sa mamamayan. Itinatanghal siya at pinararangalan ng sambayanang Pilipino.

Mahigit 16,000 biktima ng paglabag sa karapatang-tao, naitala ng Karapatan (tags)

Iniulat ngayon ng AJLPP ayon sa tipong ulat ng KARAPATAAN, grupong nagtatanggol sa karapatang pantao na umabot sa 330 insidente ng paglabag sa karapatang-tao na bumiktima sa 16,307 katao ang naitala ng Karapatan ngayong taon 2007. Kabilang dito ang mga sumusunod

FIGHTING FOR HUMAN RIGHTS AND FILIPINO DIGNITY (tags)

Massive human rights violations--extrajudicial killings, forced disappearances, torture, massacres, dislocation of millions of peasants and rural folk--characterize the current Arroyo regime in the Philippines. US taxdollars are paying the Arroyo military and police to carry out such barbaric practices. US citizens, concerned with human rights, ought to protest Bush/Pentagon's aid to the corrupt Arroyo administration, and demand an end to US mililtary intervention in suppressing the Moro and National Democratic Front insurgents. In the following article, Prof. E. San Juan re-affirms the necessity of upholding human rights embodied in the UN Declaration of Human Rights, which is an integral part of contemporary international law, to which every nation should adhere as member nation-states. The article pays tribute to the self-sacrificing work of thousands of Filipino activists fighting for national democracy, social justice, and genuine sovereignty, in particular the staff of KARAPATAN and its secretary-general, Marie Hilao Enriquez.

Mahigit 16,000 biktima ng paglabag sa karapatang-tao, naitala ng Karapatan (tags)

Iniulat ngayon ng AJLPP ayon sa tipong ulat ng KARAPATAAN, grupong nagtatanggol sa karapatang pantao na umabot sa 330 insidente ng paglabag sa karapatang-tao na bumiktima sa 16,307 katao ang naitala ng Karapatan ngayong taon 2007

DUTCH FASCISM & BUSH-ARROYO STATE TERRORISM ATTACK FILIPINO REFUGEES (tags)

Colluding with U.S. & Filipino reactionaries, Dutch fascist authorities arrested Jose Maria Sison, a Filipino political refugee, and raided the National Democratic Front International Information Office in Holland. This is a clear example of State Terrorism working on behalf of predatory imperialist capital. All progressives and democrats everywhere should protest this outrage and support the Filipino people's struggle for justice, equality, and true independence.

ILITAW SI KASAMANG LEO VELASCO--FQSN (tags)

Mahigit nang anim na buwan mula nang garapalang dukutin ng mga operatibang militar ng rehimeng Arroyo si Kasamang Leo Velasco sa Cagayan de Oro City. Sa harap ng maraming tao, sapilitan siyang isinakay ng mga militar sa kanilang van, kasabay ang pagpapakilala sa sarili bilang mga pwersang panseguridad at pagbabanta sa mga tao sa paligid na "huwag makialam." Aktibista ng FQS si Ka. Leo Bilang mga aktibista ng First Quarter Storm Network sa Amerika, nagpapahayag kami ng marubdob na hangarin at panawagang Ilitaw si Ka. Leo Velasco, aktibista ng UP College of Medicine na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (NPA) noong 1971. Dinakip siya at magpahanggang ngayon ay ayaw ilitaw ng militar. Napakarami nang beterano ng FQS ang patuloy pa ring nakikibka sa iba'tibang antas at nagpapatuloy sa pagsusulong ng demokratikong kilusan apra palayain ang bayang Pilipinas sa pangaaapi ng Imperyalistang dayuhan at kamtin ang pambansang demokrasya.

Activists in Canada Give Tribute to Claver (tags)

In a tribute to signify their protest against the impunity in human rights violations back home, supporters of Alice Omengan-Claver gather July 28 to mark the one year anniversary of her death. Claver, wife of then Bayan Muna-Kalinga Chapter chair Dr. Chandu Claver, died a year ago from assassins' bullets in Bulanao, Tabuk in the province of Kalinga in the Philippines. The ambush is widely-believed to have been carried out by military operatives in the province as part of the counter-insurgency campaign of the Macapagal-Arroyo government called Oplan Bantay Laya (Operation Guard Freedom).

FILIPINA SENATOR ATTACKS ARROYO STATE TERRORISM IN THE PHILIPPINES (tags)

Of distinguished progressive lineage, Senator Jamby Madrigal of the Philippines takes a principle stand critical of the Arroyo regime's bloody and brutal repression of Filipinos backed by the Bush neocons. This article provides a context for the Philippine crisis and Senator Madrigal's views on U.S. imperialism in the neocolony and its complicity with State-terrorist repression.

REPORT ON THE CLASS STRUGGLE IN THE PHILIPPINES (tags)

Interview of Filipino Activist Intellectual E. SAN JUAN, Jr.

TOOLKIT FOR DISMANTLING THE ARROYO KILLING MACHINE IN THE PHILIPPINES (tags)

On this May 14 election week, the brutal Arroyo regime in the Philippines backed by the Bush administration is facing the people's judgment for "crimes against humanity." This essay reflects on themes and issues surrounding the crisis of the neocolonial polity in the context of Bush's war of terror and barbaric, predatory globalized capital's assault on the peoples of the world.

Review of E. SAN JUAN's ON THE PRESENCE OF FILIPINOS IN THE UNITED STATES (tags)

Filipinos in the U.S. today comprise the largest community of Asians in the U.S. But knowledge about Filipinos is scarce; instead, trivialities, cliches, and stereotypes are disseminated by Filipino historical associations. This review calls attention to one serious effort to approach Filipinos from a historical-materialist point of view.

FILIPINA MILITANTS CONDEMN ARROYO-BUSH FOR CRIMES AGAINST HUMANITY (tags)

The 2nd session of the Permanent People's Tribunal (March 21-25, The Hague, Netherlands) marks a historic milestone in the Filipino people's struggle for social justice and true independence from U.S. imperialism and predatory global capital. This brief report sums up the major achievement of the Tribunal, highlighting the role of progressive Filipina women in the fight for freedom and people's liberation.

HINGGIL SA KOMISYONG MELO AT HALALAN SA 2007 (tags)

Panloloko sa bayan at panibagong inhustisya sa mga biktima ng paglabag sa mga karapatang tao ang kawalang lubos na liwanag tungkol sa nilalaman ng ulat ng Komisyong Melo. Pinapaugong ng Malakanyang na inaakusahan ng ulat ang militar at Heneral Palparan tungkol sa ilang pamamaslang. Kasabay nito, sinasabi rin nila na hindi lamang ang militar at pulis ang gumagawa ng mga krimen. Sa gayon, pinagtatakpan nila ang kriminal na pananagutan ni Gloria M. Arroyo at mga alipuris niyang militar at pulis sa higit ng 820 na pamamamaslang at higit na 200 pagdukot sa ilalim ng Oplan Bantay Laya I at II.

ignored tags synonyms top tags bottom tags