Sabwatang Imperyalismong US

abu sayaff, air force, amerikano, ang, ang mga, cagayan valley, ginagawa, gobyerno, humanitarian missions, iba, kanilang, laban, laban sa, marag valley, mga, na sa, ng mga, ngayon, npa, pang, pangkating arroyo laban, pilipinas, pilipino, sa mga, sabwatang imperyalismong, sambayanang pilipino, tahasang pakikialam, tulad, tulad ng, upper kalinga