Pesante-USA-- Pagpatay Kay Sotero Llamas, Kagagawan ng Rehimeng US-Arroyo-

amor espinas, ang, bodjie jimenes, cezar gavanzo, first quarter storm, francisco portem, gloria macapagal, gringo honasan, hindi, isang, juan escandor, ka teory, ka teroy, kampanya ng, kasama, kay, laban, laban sa, lalo, llamas, mayor johnson so, mga, ng rehimeng, ni ka, pagpatay, pagpatay kay, pagpatay kay sotero llamas, rehimeng, rehimeng usarroyo, romulo jallores, sotero, sotero llamas, vener malabanan, walang