fix articles 115795, ka teroy Los Angeles Indymedia : tag : ka teroy

ka teroy

Pagpatay Kay Sotero Llamas, Kagagawan ng Rehimeng US-Arroyo-Pangkating Ermit (tags)

Pataksil na pinatay isang grupo ng mamamatay tao si si Sotero Llamas ng Bicol ng walang kalaban-laban. Isang malaking karuwagan na naman sa ngalan ng nagpapatuloy na kampanya ng terorismo ni Gloria Macapagal-Arroyo ang itinalang krimen ng pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao laban sa sambayanan..

Pesante-USA-- Pagpatay Kay Sotero Llamas, Kagagawan ng Rehimeng US-Arroyo- (tags)

Pataksil na pinatay isang grupo ng mamamatay tao si si Sotero Llamas ng Bicol ng walang kalaban-laban. Isang malaking karuwagan na naman sa ngalan ng nagpapatuloy na kampanya ng terorismo ni Gloria Macapagal-Arroyo ang itinalang krimen ng pangkating Ermita-Gonzales-Senga-Lumibao laban sa sambayanan..

NDFP condemns cowardly murder of Ka Teroy Llamas (tags)

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) strongly condemned Monday the cowardly murder of Sotero "Ka Teroy" Llamas and the almost daily killings of leaders and members of the left movement, political party lists, the media and the church, which it said is perpetrated by President Gloria Macapagal-Arroyo's deat squads. In a statement issued by Luis Jalandoni, chairperson of the negotiating panel of the NDFP, he stated that Ka Teroy served as adviser to the negotiating panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). As adviser to the NDFP, Ka Teroy was covered by the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) signed by both the National Democratic Front of the Philippines and the Government of the Republic of the Philippines. As holder of JASIG, Ka Teroy should be protected by the JASIG.

PAHAYAG NG PESANTE-USA HINGGIL SA PAGPATAY KAY SOTERO LLAMAS (tags)

pinahayag ni Vener Malabanan ang pakikiramay ang Pesante-USA sa mga naulila at kaanak ni Ka Teroy. Bilang isang kasama sa First Quarter Storm (FQS) ng 1970 sa Bicol kasama nina Amor Espinas, Romulo at Ruben Jallores, Bodjie Jimenez, Francisco Portem, Cezar Gavanzo, Juan Escandor, Mayor Johnson So at iba ang martir ng kilusan, isa siya sa mga nagpundar ng kilusang magsasaka sa Bicol at nagsulong ng armadong pakikibaka sa matagal na panahon.Ngunit ang tao at ang bayan ngayon ay lumalaban. Ang pagpatay sa may 225 na aktibista mula noong 2005 ay mga baga sa apoy ng pakikibaka ng masa tungo sa ganap na kalayaan at demokrasya. Ibaling ang pamimighati sa rebolusyonaryong katatagan!

FQSN Condemns the Murder of FQS Activist Sotero Llamas of Bicol (tags)

The First Quarter Storm Network (FQSN)-USA vehemently condemns the cold-blooded murder of another former FQS activist, Sotero "Nognog" Llamas from Tabaco, Albay whose name was added to the long list of people "liquidated" by the Arroyo government's death squads. We hold President Arroyo as the head of the cabinet, Norberto Gonzales, Eduardo Ermita and other cabinet members responsible for all of these heinous murders.

ignored tags synonyms top tags bottom tags