imc indymedia

Los Angeles Indymedia : Activist News

white themeblack themered themetheme help
About Us Contact Us Calendar Publish RSS
Features
latest news
best of news
syndication
commentary


KILLRADIO

VozMob

ABCF LA

A-Infos Radio

Indymedia On Air

Dope-X-Resistance-LA List

LAAMN List
IMC Network:

Original Cities

www.indymedia.org africa: ambazonia canarias estrecho / madiaq kenya nigeria south africa canada: hamilton london, ontario maritimes montreal ontario ottawa quebec thunder bay vancouver victoria windsor winnipeg east asia: burma jakarta japan korea manila qc europe: abruzzo alacant andorra antwerpen armenia athens austria barcelona belarus belgium belgrade bristol brussels bulgaria calabria croatia cyprus emilia-romagna estrecho / madiaq euskal herria galiza germany grenoble hungary ireland istanbul italy la plana liege liguria lille linksunten lombardia london madrid malta marseille nantes napoli netherlands nice northern england norway oost-vlaanderen paris/Île-de-france patras piemonte poland portugal roma romania russia saint-petersburg scotland sverige switzerland thessaloniki torun toscana toulouse ukraine united kingdom valencia latin america: argentina bolivia chiapas chile chile sur cmi brasil colombia ecuador mexico peru puerto rico qollasuyu rosario santiago tijuana uruguay valparaiso venezuela venezuela oceania: adelaide aotearoa brisbane burma darwin jakarta manila melbourne perth qc sydney south asia: india mumbai united states: arizona arkansas asheville atlanta austin baltimore big muddy binghamton boston buffalo charlottesville chicago cleveland colorado columbus dc hawaii houston hudson mohawk kansas city la madison maine miami michigan milwaukee minneapolis/st. paul new hampshire new jersey new mexico new orleans north carolina north texas nyc oklahoma philadelphia pittsburgh portland richmond rochester rogue valley saint louis san diego san francisco san francisco bay area santa barbara santa cruz, ca sarasota seattle tampa bay tennessee urbana-champaign vermont western mass worcester west asia: armenia beirut israel palestine process: fbi/legal updates mailing lists process & imc docs tech volunteer projects: print radio satellite tv video regions: oceania united states topics: biotech

Surviving Cities

www.indymedia.org africa: canada: quebec east asia: japan europe: athens barcelona belgium bristol brussels cyprus germany grenoble ireland istanbul lille linksunten nantes netherlands norway portugal united kingdom latin america: argentina cmi brasil rosario oceania: aotearoa united states: austin big muddy binghamton boston chicago columbus la michigan nyc portland rochester saint louis san diego san francisco bay area santa cruz, ca tennessee urbana-champaign worcester west asia: palestine process: fbi/legal updates process & imc docs projects: radio satellite tv
printable version - js reader version - view hidden posts - tags and related articles

Estat Català. 80th Anniversary of The Prats de Molló Events.

by Estat Català Saturday, Nov. 04, 2006 at 1:08 AM
estatcatala@operamail.com

SPEECH BY ESTAT CATALÀ IN THE UNITARY ACT COMMEMORATING THE 80th ANNIVERSARY OF THE PRATS DE MOLLÓ EVENTS. 22 OF OCTOBER OF 2006

80è ANIVERSARI DEL FETS DE PRATS DE MOLLÓ

El diumenge 22 d’octubre es va celebrar a Prats de Molló al Vallespir a la Catalunya Nord un acte commemoratiu del 80è aniversari de l'intent d'invasió armada de Catalunya dirigit per Francesc Macià. Es recorda així un dels fets d’armes més importants que succeïren en la recent historia alla per al 1926, en que van intervenir independentistes catalans convençuts que la seva acció armada portaria a la llibertat de la nostra nació.

La revolta reposava sota l’acció d’uns 500 homes armats i equipats perfectament, que dividits en 2 grups, una matinada havien de travessar la frontera entre l’estat francès i Catalunya, els uns des de Coll d’Ares i els altres des de Sant Llorenç de Cerdans...

Pels camins de muntanya, havien d’arribar a prop d’Olot on se’ls afegirien un grup de vinguts des de l’interior. Caient per sorpresa sobre Olot s’havien d’atacar les casernes de Guàrdia civils i de carrabiners... hissada la bandera estelada i proclamada la república catalana i difosa la noticia per l’emissora transportada a tal efecte, i engrandint el primer exercir en forma de mes voluntaris (a Olot hi havia 900 reclutes catalans esperant per anar a la guerra que enfrontava l’estat espanyol amb el Marroc),es marcaria cap a les Guilleries on el camp base seria instal·lat, i d’allí cap a Barcelona...

Això es el que tenia que passar, però que no fou possible ja que entre les files dels voluntaris catalans hi havia una brigada d’antifeixistes italians que se’ls uniren, treballant un d’ells pels serveis secrets francesos, això provocà que el govern francès detingues a tots els participants de la revolta armada.

Tots els participants en les fets van ser conduits a Perpinyà, i finalment a París on van ser jutjats i despres expulsats a Belgica, per tots els racons del món, arribà el plet català contra l’estat espanyol... tal com deixaren clar durant el judici a París: “Som nacionalistes, som separatistes, volem la independència de Catalunya. Feia temps que ho preparàvem, ara ha fallat, però res ni ningú ens aturarà”. Finalment s’establí per tos els inculpats 1 mes de presó, la confiscació de totes les armes i 2 mesos de presó i 100 francs per a Francesc Macià com a cap de la revolta.

...................

80ª ANIVERSARIO DEL COMPLOT DE PRATS DE MOLLÓ

22 DE OCTUBRE DE 2006

El domingo 22 de octubre se celebro en Prats de Molló en el Vallespir en la Catalunya Norte un acto conmemorativo del 80ª aniversario del intento de invasión armada a Catalunya dirigido por Francesc Macià.se recuerda asi uno de los hechos de armas mas importantes de la reciente historia que sucedieron el año 1926, en el que intervinieron independentistas catalanes convencidos que su acción armada llevaria a la libertat de nuestra nación.

La revuelta reposava bajo la acción de unos 500 hombres armados i equipados perfectamente, que divididos en 2 grupos, una madrugada tenian que traspasar la frontera entre el estado frances i Catalunya,los unos por el Collado d’ Ares i los otros por Sant Llorenç de Cerdans...

Por caminos de montaña, tenean que llegar cerca de Olot donde se tenian que añadir un grupo llegado del interior .Cayendo por sorpresa sobre Olot se tenian que atacar los cuarteles de la Guardia Civil i Carabineros...hizada la bandera estelada (bandera independentista catalana) i proclamada i proclamada la Repùblica Catalana i difundida la noticia por la emisora transportada a tal efecto, i engrosando el primer ejecito en forma de mas voluntarios(en Olot estaban 900 reclutas catalanes esperando ser enviados a la guerra que enfrontaba el estado español con Marruecos), se marcharia hacia las Guilleries donse el campamento base seria instalado, i de alli hacia Barcelona.

Esto es lo que tenia que pasar, pero no fue posible ya que entre las filas de voluntarios catalanes había una brigada de antifascistas italianos que se les unieron,trabajando uno de ellos para los servicios secretos franceses, esto provoca que el gobierno francès detuviera a todos los participantes de la revuelta armada.

Todos los participantes en los hechos fueron conducidos a Penpinyà, i finalmente a Paris donse fueron juzgados i después expulsados a Belgica, por todos los rincones del mundo , llego el pleito catalan contra el estado español.. Tal como dejaron claro durante el juicio en París:“Somos nacionalistas, somos separatistas, queremos la independència de Cataluña. Hacia tiempo que lo preparabamos, ahora hemos fallado, però nada ni nadie nos parara“. Finalmense se condeno a todos los inculpados 1 mes de carcel, la confiscación de todas las armas i 2 mesos de prision i 100 francos para Francesc Macià como jefe de la revuelta.

P.D. Francesc Macià fue proclamado 5 años después Presidente de la Generalitat de Catalunya, el primer presidente del gobierno de Cataluñadesde la perdida de las libertades nacionales de Catalunya por la fuerza de las armas en 1714.

-----------------------------------------

PARLAMENT D’ESTAT CATALÀ EN L’ACTE UNITARI DEL

80è ANIVERSARI DEL FETS DE PRATS DE MOLLÓ

22 D’OCTUBRE DE 2006

Llegiré un extracte de la declaració que en Francesc Macià havia de llegir quan hagués declarat la independència :

A LES NACIONS LLIURES DEL MÓN, SALUT !

És Catalunya la que avui us saludem, nacions lliures del món, en el moment d'aixecar-se en armes en defensa del seu dret imprescriptible de governar-se ella mateixa.

^.....

Volem Catalunya per als catalans!

Volem una cultura moderna per als nostres infants, per als nostres obrers i per a les nostres escoles superiors.

Volem el màxim de millorament per al nostre proletariat.

Volem administrar nosaltres mateixos les nostres riqueses nacionals, en una República Catalana independent.

Que sàpiga tot el món que no estem animats d'un esperit d'odi contra la resta de la Península ibèrica, ni tampoc per un esperit d'imperialisme i de conquesta. Ens consideraríem sortosos, una vegada lliures, d'ajudar els altres pobles d'Espanya que pateixen sota el mateix règim de reacció, per tal que ells també n'esdevinguessin.

Volem trencar les cadenes que ens endogalen amb ells per la força i reemplaçar-les pels lligams lliures i fraternals que ens permetin de treballar junts per la pau internacional. Car és per aquesta pau internacional per la que, en darrera anàlisi, ens aixequem en armes.

I és a vosaltres, pobles lliures de tot el món, a qui adrecem, els primers, la salutació i el nostre crit d'angoixa, demanant-vos de reconèixer el nostre dret d'esdevenir lliures. Ho fem amb l'esperança i la fe en la llibertat i la justícia, aquest principi fonamental de Dret internacional per la cooperació, no forçada, sinó lliure i cordial de tots els pobles i per la igualtat civil, contra tot privilegi i tota tirania. Tenim el convenciment que no serà assegurada la pau d'Europa mentre la força dels exèrcits sostingui exclusivament l'imperialisme i no siguin assegurats els drets de les nacions petites a disposar lliurement d'elles mateixes.

Pel dret dels pobles i dels homes!

Per la pau internacional!

Salut!

Francesc Macià, Prats de Molló 1926.

Avui vuítanta anys després, segueix sent totalment vigent aquesta declaració que tenien preparada els voluntaris catalans encapçalats per Francesc Macià.

Per desgràcia, encara avui som un poble sotmès i sense llibertat!

És avui i aquí en la conmemoració d’ aquest 80è aniversari que les dones i homes d’Estat Català volem manifestar que ens mantenim fidels en la lluita per la independència de Catalunya .

Volem retre homenatge a totes i tots els lluitadors catalans que han patit repressió i molt especialment als qui han perdut la vida lluitant per la llibertat del nostre poble.

Volem recordar en aquest 80è aniversari, molt especialment, al patriota català Salvador Galobardes i Fuentes que formà part de l’expedició de Prats de Molló amb Francesc Macià, va ser empresonat i expulsat de França junt amb la resta dels voluntaris, va lluitar després en defensa de Catalunya contra el feixisme i morí en un camp d’extermini nazi junt amb 56 militants més d’ Estat Català.

Que la seva experiència i sacrifici ens serveixi d’exemple per no defallir en la lluita per la independencia de Catalunya.

Moltes gràcies!

Fotos: www.estat-catala.cat

----------------------------------

SPEECH BY ESTAT CATALÀ IN THE UNITARY ACT COMMEMORATING THE 80th ANNIVERSARY OF THE PRATS DE MOLLÓ EVENTS

22 OF OCTOBER OF 2006

I will read a summary of the statement that Francesc Macià was about to read after pronouncing the independence:

TO THE FREE NATIONS OF THE WORLD, GREETINGS!

Is Catalonia the one that today is greeting you, free nations of the world, at the time of rousing up in arms to defend its imprescriptibly right to be governed by itself.

^….

We want Catalonia for all Catalan people!

We want a modern culture for our children, for our workers and for our higher education.

We want the utmost improved conditions for our proletarian.

We want to manage ourselves our national wealth, in an independent Catalan Republic.

Be it known around the world that we are not guided by a feeling of hate against the rest of the Iberian Peninsula, neither by a feeling of imperialism and conquest. After being free, we would be lucky to help the other peoples in Spain that suffer under the same regime of reaction, so as to finally manage to get them free.

We want to throw off the chains that subdue us by force together with them and replace these chains with free and brotherly ties that allow us to work together for international peace. Because it is for this international peace that, as a last resort, we are rousing up in arms.

And it is to you, free peoples around the world, that we are addressing in first place, the greetings and our scream of anguish, asking you to recognize our right to become free. We are doing it full of hope and faith in freedom and justice, this basic principle of the international law for the cooperation, not forced, but free and friendly, of all the peoples for civil equality, against any privilege and tyranny. We are convinced that peace in Europe will not be guaranteed while the force of armies is exclusively supporting imperialism and while the rights of small nations to act by themselves is not guaranteed.

For the right of peoples and humankind!

For international peace!

Greetings!

Francesc Macià, Prats de Molló 1926.

Nowadays, 80 years later, this statement held by the Catalan volunteers leaded by Francesc Macià, is still fully in force.

Unfortunately, today we are still a subjugated people, a people lacking in freedom!

It is today and here, commemorating this 80th anniversary, that we, women and men from Estat Català, are willing to state that we remain faithful to the struggle for the independence of Catalonia.

We want to homage all Catalan fighters that suffered repression, especially those who lost their lives fighting for the freedom of our people.

In this 80th anniversary, we want to have a very special memory for Catalan patriot Salvador Galobardes i Fuentes who took part with Francesc Macià in the Prats de Molló expedition; he was imprisoned and thrown up to France together with the other volunteers, later he fighted to defend Catalonia against fascism and died in a Nazi extermination camp together with other 56 members of Estat Català.

That his experience and his sacrifice be an example for us so as not to become disheartened in the struggle for the independence of Catalonia.

Thank you!

Photos: www.estat-catala.cat

Report this post as:

Local News

Change Links September 2018 posted S02 10:22PM

More Scandals Rock Southern California Nuke Plant San Onofre A30 11:09PM

Site Outage Friday A30 3:49PM

Change Links August 2018 A14 1:56AM

Setback for Developer of SC Farm Land A12 11:09PM

More problems at Shutdown San Onofre Nuke J29 10:40PM

Change Links 2018 July posted J09 8:27PM

More Pix: "Families Belong Together," Pasadena J02 7:16PM

"Families Belong Together" March, Pasadena J02 7:08PM

Short Report on the Families Belong Together Protest in Los Angeles J30 11:26PM

Summer 2018 National Immigrant Solidarity Network News Alert! J11 6:58AM

Watch the Debate: Excluded Candidates for Governor of California M31 5:20AM

Change Links June 2018 posted M28 7:41AM

The Montrose Peace Vigil at 12 Years M22 8:01PM

Unity Archive Project M21 9:42AM

Dianne Feinstein's Promotion of War, Secret Animal Abuse, Military Profiteering, Censorshi M17 10:22PM

CA Senate Bill 1303 would require an independent coroner rather than being part of police M10 9:08PM

Three years after OC snitch scandal, no charges filed against sheriffs deputies M10 8:57PM

California police agencies violate Brown Act (open meetings) M02 8:31PM

Insane Company Wants To Send Nuke Plant Waste To New Mexico A29 11:47PM

Change Links May 2018 A27 8:40AM

Worker-Owned Car Wash on Vermont Closed A27 5:37AM

GUIDE TO REBEL CITY LOS ANGELES AVAILABLE A13 12:39AM

lausd whistle blower A11 6:58AM

Website Upgrade A10 10:02AM

Help KCET and UCLA identify 60s-70s Chicano images A04 8:02PM

UCLA Luskin: Casting Youth Justice in a Different Light A02 6:58PM

Change Links April 2018 A01 6:27PM

More Local News...

Other/Breaking News

Muselières syndicales, muselières patronales S21 7:19AM

Jeff Bezos, Amazon, The Washington Post, Whole Foods, Etc S21 2:50AM

Why Choose Nut Milk Over Cows' Milk S21 1:01AM

Antrhopocène, le grand effondrement S19 9:53AM

Creative Destruction Hack Diamonds Windows/iOS/Android - Creative Destruction Generator S19 12:51AM

Abolir l'économie S18 11:18AM

The Dictatorship of Corporations S17 5:26PM

18 Lethal Consequences Of Hunting S17 3:13PM

Paraphysique de l'outplacement déontologue S15 6:51AM

Creative Destruction Hack Mod Generator S15 3:49AM

Shopping du bashing S14 8:42AM

After Lehman Brothers, Experts Say Global Financial Crisis Can Happen Again S13 8:28PM

“Animaniacs in Concert!” Starring Voice Legend Rob Paulsen S12 9:30PM

Probabilités de fin d'humanité S12 6:49AM

Florida Area of Migrant Farmworkers Denied Right to Construct Health Clinic near NaplesCIW S11 2:57AM

Propagande de virus, virus de propagande S10 7:34AM

Steer clear of work morality! S09 12:10PM

Sweatshop Lodge Ceremony Continues in US Fed Prisons Led by Inmates S08 6:17PM

Paraphysique de l'origami S08 7:11AM

The Shortwave Report 09/07/18 Listen Globally! S06 11:23PM

August 2018 Honduras Coup update S06 12:28PM

Du réussissement putréfié S06 10:55AM

Brett Kavanaugh Filled The 5th Circuit With Execution Judges S06 6:14AM

Log S06 4:25AM

Augusta Georgia Woman Gets 5 Year Prison Sentence for Writing About Russians Crime Acts S05 8:29AM

Paraphysique de contextualité S05 8:29AM

Crisis Regulation in Global Capitalism S03 3:39PM

Ex-voto de réification S03 10:24AM

More Breaking News...
© 2000-2018 Los Angeles Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Los Angeles Independent Media Center. Running sf-active v0.9.4 Disclaimer | Privacy