Ka Bel- Bayani ng mga Anak-Pawis

a. hanggang, aming, anakpawis, ang, bagong hukbong bayan, bayan, bayani, bel, bert olalia, diktador marcos, estados unidos, hindi, ikalawang dakilang kilusang pagwawasto, ikalawang digmaang pandaigdig, isang, ka bel, kanyang, mega, mga, na kalungkutan, naming, ng mga, ni ka, noong, para sa, philippine peasant support network, si ka, si ka bel, siya