Ibayong lumalawak at lumalakas ang NDF

afp, ang, arroyo, b. higit, bagong hukbong bayan, bilang, general esperon, higit, higit pang, kilusan, kilusan sa, mamamayang, masa, mga, national democratic front, ng mga, oplan, oplan bantay laya, p. lumaki, pang, panunupil, partido komunista, rebolusyonaryong, rebolusyonaryong kilusan, rebolusyonaryong kilusan sa, rehimeng, rehimeng arroyo, salvador del pueblo