AOL buys Israeli Internet startup

 yedda, america online, answers, aol, internet, israeli, online, purchase, startup, tel aviv, yahoo!, yedda