Philippine farmers demand reform and extension of agrarian reform program.

agrarian, agrarian reform, asian, commonwealth avenue, comprehensive agrarian reform law, comprehensive agrarian reform program, extension, farmers, filipino, filipino farmers, government, june, land, nagsasariling organisasyon, negros occidental, ng mga, north asia, pambansang, pambansang katipunan, pambansang kilusan, philippine, philippine independence, philippines, quezon city, rally, reform, samahang magsasaka, solidarity, struggle, task force mapalad, walls