fix articles 53832, pambansang Los Angeles Indymedia : tag : pambansang

pambansang

100 Filipino Organizations ask Aquino: Adopt pro-poor agenda (tags)

MANILA, Philippines—Some 100 non-government organizations from all over the country under the umbrella network of Kampanya para sa Makataong Pamumuhay (KAMP or Dignified Life for All Campaign) are asking incoming President Benigno “Noynoy” Aquino III to adopt their pro-poor agenda.

Hinngil sa Wikang Pilipino at Sobinismong Ethnolingwistiko (tags)

May tatlong usapin na nakikita kong mahalagang linawin hinggil sa usapin ng pagpapalaganap ng Wikang Pambansa, ang Wikang Pilipino. Ang unang usapin ay ang usaping ang Pilipino nga ang pambansang wika ayon sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935 , Konstitusyon ni Marcos ng 1973 at ng 1987. ngunit ang Ingles naman ang isang sa mga opisyal na wika na ipinapalagay ng iba na usapin sa batas. Pero higit sa anu’t anu paman ito ay usapin ng dignidad ng isang pambansang wika laban sa isang itinakdang opisyal na wika. Ikalawa, ang usapin ng sobinismong Ethno-lingwistiko na laganap pa rin sa Pilipinas at sa anumang lupalop ng mundo na may komunidad na Pilipino. Ang ikatlo ay kung ano ba ang Filipino-English. Ano bang klaseng wika ito? Nais kong ipahayag ang aking pananaw hinggil sa mga usaping ito.

Hinggil sa Wikang Pilipino at Sobinismong Ethnolingwistiko (tags)

May tatlong usapin na nakikita kong mahalagang linawin hinggil sa usapin ng pagpapalaganap ng Wikang Pambansa, ang Wikang Pilipino. Ang unang usapin ay ang usaping ang Pilipino nga ang pambansang wika ayon sa isinasaad ng Saligang Batas ng 1935 , Konstitusyon ni Marcos ng 1973 at ng 1987. ngunit ang Ingles naman ang isang sa mga opisyal na wika na ipinapalagay ng iba na usapin sa batas. Pero higit sa anu’t anu paman ito ay usapin ng dignidad ng isang pambansang wika laban sa isang itinakdang opisyal na wika. Ikalawa, ang usapin ng sobinismong Ethno-lingwistiko na laganap pa rin sa Pilipinas at sa anumang lupalop ng mundo na may komunidad na Pilipino. Ang ikatlo ay kung ano ba ang Filipino-English. Ano bang klaseng wika ito? Nais kong ipahayag ang aking pananaw hinggil sa mga usaping ito.

PHILIPPINES: Open Letter to the NPA General Command and the NDF (tags)

We, the undersigned, condemn in the strongest possible terms the recent spate of killings of farmers and farmer-leaders in Masbate, perpetrated by individuals identified as belonging to the local command of the New People’s Army.

Philippine farmers demand reform and extension of agrarian reform program. (tags)

Philippine farmers demand reform and extension of agrarian reform program. Asian farmers join rally in solidarity with their struggle

AKBAYAN: Filipino people ready to oust GMA (tags)

13 July 2005 : AKBAYAN today warned the President that the Filipino people is capable of using extra-constitutional mechanisms to remove her if she continues to refuse to listen to the demands of various sectors that are pushing for her resignation. The group said that extra-constitutional means remain to be a legitimate and valid option, especially if the available constitutional remedies will just be tainted by the same traditional politicians who are interested in securing their political future.

ignored tags synonyms top tags bottom tags