Systematic Abuse of Cats and Dogs in Bulgaria

agriculture, animals, breeding, bulgaria, dear supreme prosecutor, deputy director, despite, dogs, dr paskal zheliazkov, dr zheliazkov, emil kuzmanov, german society, given, i. ministry, in europe, mayor boyko borissov, mayors mr stefan sofianski, mayors mr stefan sofiianski, minister, minister mehmed dikme, minister nihat kabil, mr boyko borissov, municipal, municipality, national foundation, national radio dr zheliazkov, national veterinary service, nihat kabil, program on, sofia, sueden, supreme prosecutor, tierhilfe, tierhilfe sueden, veterinary act, yanko sofiiski voivoda str, zheliazkov