fix articles 477401, magbubukid Los Angeles Indymedia : tag : magbubukid

magbubukid

Privilege speech of Anakpawis Rep. Rafael Mariano (tags)

Anginyo pong natutunghayan ngayon ay ang actual footage, bidyo-dokumentaryo, ng isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng pakikibaka ng uring magsasaka, ang Masaker sa Mendiola na naganap noong Enero 22, 1987. 23 taon na ang nakakaraan nagmartsa ang libu-libong magbubukid sa pangungana ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas upang igiit sa noo’y rehimen ng yumaong Pangulong Corazon Cojuangco-Aquino, na naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng aklasang bayan, ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Tunay na reporma sa lupa na ang sentral na layunin at laman ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga nagbubungkal. Isang makatwiran, makabuluhan at makatarungang kahilingan ng mga magsasaka sa rehimeng Aquino. Ang kahilingang ito ay sinagot ng rehimen ng magkakasunod na lagitik ng gatilyo’t nagbabagang punglong ibinaon hindi lamang sa katawan ng mga magbubukid kundi maging sa kamalayan at kasaysayan ng kanilang pakikibaka. G. Speaker, mga kapwa kinatawan, labintatlong (13) magsasaka, sina

PESANTE-USA DEMANDS RELEASE OF MAMBURAO 6 (tags)

PESANTE -USA, a Filipino peasant , human rights and environmental advocacy group based in the United States militantly, fully and wholeheartedly supports the call of ther Kilusan ng mga Magbubukid ng Pilipinas (KM) demanding the release of all six Mindoro farmers convicted of killings brothers Paul and Michael Quinto in 1997. KMP or the Philippine Peasant Movement also accused the government of using “divide-and-rule” tactics to bail out administration ally Jose Villarosa, a former congressman.

Filipino Activists protest Charter change, killings in Mendiola (tags)

Thousands of FIlipino protesters led by the militant Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP-The Philippine Peasant Movement) marched Friday to denounce President Gloria Macapagal Arroyo's campaign to amend the constitution and what they said was a spate of political killings in the Philippines. The Philippine Peasant Support Network(Pesante-USA) expressed solidarity with this nationwide mass action in the Philippines. As a Filipino peasant advocacy group, Pesante was formed in the U.S in 1991 and is a member of the Aliiance for a Just and Lasting Peace in the Philippines (AJLPP).

Missing PAMALAKAYA-ANAKPAWIS member fisherman found dead (tags)

A member of the fisherfolk alliance PAMALAKAYA , Napleon Bautista, affiliated with the Kilusang Magbubukid gn Pilipinas (KMP) who was allegedly abducted by Army soldiers from the 7th Division on August 31 was found dead on Thursday in Bulacan, a report here said.

AKBAYAN: Filipino people ready to oust GMA (tags)

13 July 2005 : AKBAYAN today warned the President that the Filipino people is capable of using extra-constitutional mechanisms to remove her if she continues to refuse to listen to the demands of various sectors that are pushing for her resignation. The group said that extra-constitutional means remain to be a legitimate and valid option, especially if the available constitutional remedies will just be tainted by the same traditional politicians who are interested in securing their political future.

ignored tags synonyms top tags bottom tags