Missing PAMALAKAYA-ANAKPAWIS member fisherman found dead

 a,  fisherman, a member, a report, affiliated, allegedly, bagong alyansang makabayan, barangay pungo, barangay san roque, bautista, bulacan, dead, fisherman found, found, found dead, kilusang, kilusang magbubukid, kilusang mamamalakaya, kmp, magbubukid, member, napleon, napleon bautista, napoleon bautista, pambansang lakas, pilipinas, samahang bantay palaisdaan, who was