San Diego Protest FTAA @end of April

ftaa, larsen, larsen park, park, protest, san ysidro, san ysidro california, ysidro