Help the Watts Garden Club Create Jobs

 watts, a.  for, anna marie, anna marie carter, club, corporations, create, garden, garden club, january, jobs, marie, means, mega, o. box, urban youth, watts, watts garden, watts garden club, watts garden clubs