DVA, UBOD NG SINUNGALING--JFAV

a. ang, a. masakit, amerika ngunit, ang, ang dva, beterano, dva, huling hui, jfav, lamang, lump, lump sum, may, mega, mga, mga beterano, migrant heritage commission, missouri list, nakakatangap, nakakatangap ng, ng mga, nila, sa mga, senator inouye, sila, sila ng, sum, ubod