VIDEO: Joseph Stiglitz on NOW, 11/20/2008

economic, economic meltdown, joseph, joseph stiglitz, joseph stiglitz on, meltdown, now 11202008, on now, on now 11202008, stiglitz, stiglitz on, stiglitz on now