Kalagayan ng Paggawa sa Amerika, Lumulubha

ang, ang california, ang namatay, california, dahil, dahil sa, estados unidos, manggagawa, manggagawa ang, manggagawa sa, may, mga, namatay, namatay sa, noong, noong 2006, paggawa, paggawa sa, sa california, sa trabaho, trabaho, update no, west coast