Kinondena ng AJLPP ang lumalawak na Interbensyong militar ng US sa Pilipinas

ajlpp, ang, balikatan, din, marso, mga, militar, mindanao, mula, ng mga, ng us, philippine army, sa mga, us sa