Kalabasa sa eskwela, dulot ng kahirapan! -- KADAMAY

ang, ayon, damayang mahihirap, deped, deunida, dulot, dulot ng, estudyante, intelligence quotient, ito, kada, kadamay, kahirapan, kalusugan, kawalan, lamang, medical personnel, mga, nanay mameng, nation address, ng mga, para sa, personnel