Kalabasa sa eskwela, dulot ng kahirapan! -- KADAMAY

ang, ayon, bata, damayang mahihirap, deunida, dulot, dulot ng, estudyante, intelligence quotient, ito, kada, kadamay, kahirapan, kalusugan, kawalan, kawalan ng, kundi, lamang, mga, nanay mameng, nation address, ng kahirapan, ng mga, para sa