Pahayag ng JFAV para sa Martsa ng

american citizen, aming, ang, family reunification act, filipino american veterans, full immigrant rights, ganap, ganap na, ganap na karapatan, hindi, imigrante, jack vergara, jfav, kami, karapatan, lamang, martsa ng, may, mga, mula, na karapatan, ng mga, pakikibaka, para sa, tnt, world war