fix articles 95669, las pinas city Los Angeles Indymedia : tag : las pinas city

las pinas city

FQS Activist and a KMU official passes away at 56 (tags)

PESANTE NEWS today learned that KMU leader and an FQS activist Douglas Dumanon passed away. Dumanon also served as KMU’s national treasurer from 2001 to 2004. "He contributed much to the expansion and relations of KMU to various independent unions, and the labor center’s alliance work," Labog said.

Pasistang Paglabag sa karapatang pantao, Lumulubha (tags)

Mariing kinokondena ngayon ng Alyansa-Pilipinas (AJLPP) ang patuloy na pasistang pananalanta ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo nitong nakaraang dalawang linggo. Pinakatampok sa mga kasong nakalap ng AJLPP-Usa ay ang pagdukot at iligal na pagkulong sa isang progresibong pastor at lider-masa sa Laguna ng PNP o pambansang pulisya ng Pilipinas.

ignored tags synonyms top tags bottom tags