fix articles 93030, merceditas gutierrez Los Angeles Indymedia : tag : merceditas gutierrez

merceditas gutierrez

Akbayan and the Struggle for a New Philippines (tags)

(Speech at the Gene Viernes and Silme Domingo Awards Event, Seattle University, Seattle, Washington State, July 2, 2011.)

PHILIPPINES: Gloria Arroyo and Merceditas Gutierrez are “enemies of EDSA” (tags)

A day before the 25th celebration of the historic EDSA people power uprising, members of Akbayan (Citizens Action Party) conducted a “people power protest” in Quezon City calling on the Filipino people to defeat the “enemies of Edsa.”

ARROYO AT MARCOS, PAREHONG PASISTA, PAHIRAP SA MASA-- PESANTE-USA (tags)

Ubod ng Walanghiya! Para sa Pesante-USA, ano pa bang salita ang higit na makakapaglarawan sa itsura ng rehimeng US-Arroyo sa mata ng sambayanang Pilipino dito sa Amerika at maging sa Pilipinas? Kung mamakapatay lamang ang mga salita at ang galit, matagal nang natunaw tulad ng asin ang rehimeng kinamumuhian ng mamamayan.

ignored tags synonyms top tags bottom tags