fix articles 93023, silme domingo Los Angeles Indymedia : tag : silme domingo

silme domingo

Akbayan and the Struggle for a New Philippines (tags)

(Speech at the Gene Viernes and Silme Domingo Awards Event, Seattle University, Seattle, Washington State, July 2, 2011.)

Filipinos: LEST WE FORGET! (tags)

We seem to have forgotten that once upon a time, not too long ago, there was this family, the Marcoses, comprised of Ferdinand (now deceased), Imelda (still gallivanting and traipsing the light fantastic in Manila and occasionally, kung maka lusot, overseas), and 3 children, including Ferdinand "Bongbong" Jr who's now running, under Presidential candidate Manny Villar, in the SAME Senatorial slate as political activists (??) Liza Maza and Satur Ocampo.

Confronting U.S. Empire: Reviewing Filipino American Insurgent Intellectual Production (tags)

This new intervention by internationally renowned Filipino scholar E. SAN JUAN, Jr. signals a renewed self-reflection by the Filipino American community and the entire diaspora of nearly 10 million Overseas Contract Workers.

PAHAYAG NG PESANTE-USA HINGGIL SA PAGPATAY KAY SOTERO LLAMAS (tags)

pinahayag ni Vener Malabanan ang pakikiramay ang Pesante-USA sa mga naulila at kaanak ni Ka Teroy. Bilang isang kasama sa First Quarter Storm (FQS) ng 1970 sa Bicol kasama nina Amor Espinas, Romulo at Ruben Jallores, Bodjie Jimenez, Francisco Portem, Cezar Gavanzo, Juan Escandor, Mayor Johnson So at iba ang martir ng kilusan, isa siya sa mga nagpundar ng kilusang magsasaka sa Bicol at nagsulong ng armadong pakikibaka sa matagal na panahon.Ngunit ang tao at ang bayan ngayon ay lumalaban. Ang pagpatay sa may 225 na aktibista mula noong 2005 ay mga baga sa apoy ng pakikibaka ng masa tungo sa ganap na kalayaan at demokrasya. Ibaling ang pamimighati sa rebolusyonaryong katatagan!

ignored tags synonyms top tags bottom tags