fix articles 88288, philippine airline Los Angeles Indymedia : tag : philippine airline

philippine airline

Philippine Airline workers intensify protest actions (tags)

The Philippine Airlines Employees? Association (PALEA) today asserted that Philippine Airlines (PAL) President Jaime Bautista?s announcement that they no longer acknowledge Gerry Rivera and Bong Palad as union officers exposes union busting as the real aim of outsourcing. ?Truly a fish is caught by its mouth. Actually PAL is not just recognizing me and Palad as union officers but 62% of PALEA?s leadership and 70% of its membership who have been illegally lockout and terminated. Outsourcing thus is tantamount to union busting,? stated Gerry Rivera, PALEA president and vice chair of Partido ng Manggagawa (PM - Labor Party).

MERGER NG PNB-ALLIED BANK, GANAP NA KONTROL NI LUCIO TAN SA BANKO (tags)

Nalaman ngayon ng EPCC NEWS na magsasanib ng Philippine National Bank (PNB) at ang Allied Banking Corporation (ABC). Dahil dito ganap na makokontrol ni Lucio Tan ang kontrol sa PNB dahil makokompleto nito ang 80% dahil sa pag-aari niya sa Allied Bank. Ang Allied bank ay dating kontrol ni Juan Ponce Enrile at ng mga Marcos. Isa ito sa mga hinahabol na ari-arian ng PCGG subalit bigo sila sa kanilang pagiimbestiga laban dito maging sa ma kaso laban kay Lucio Tan.

ignored tags synonyms top tags bottom tags