fix articles 84239, maj Los Angeles Indymedia : tag : maj

maj

Walang kinang ang mga medalya ni Maj. Gen. Jeffrey Sodusta sa araw ng kanyang pagretiro (tags)

Tuluyan nang gumuho ang hibang na pangarap ni Maj. Gen. Jeffrey Sodusta na durugin o kahit pahinain man lamang ang rebolusyonaryong kilusan sa Bikol nang magretiro ito bilang kumander ng 9th Infantry Division - Philippine Army nitong Abril 8, 2009. Tulad ng maraming nagretirong upisyal ng AFP at PNP na masugid na nagpatupad ng malupit na kontra-rebolusyonaryong programa ng National Internal Security Plan (NISP) at Oplan Bantay Laya 1 at 2, ginamit lamang na palamuti sa rekord ni Maj. Gen. Jeffrey Sodusta ang umano'y mga tagumpay ng 9th ID-PA laban sa rebolusyonaryong kilusan sa Bikol. Bigong-bigo ang 9th ID-PA sa pamumuno ni Maj. Gen. Sodusta na madurog kahit isang larangan o yunit ng BHB sa rehiyon, mapadapa ang baseng masa ng kilusan, at mawasak ang ligal at progresibong kilusan ng mamamayan sa kalunsuran. Sa pagpapatupad nito ng Oplan Bantay Laya 2 sa pamamagitan ng Joint Task Force Bicol (JTFB), mga inosenteng sibilyan at mga ligal na aktibista ang nabiktima ng malupit at pasistang paraan ng extra-hudisyal na pamamaslang, pagdukot at pagkawala, tortyur at iba pang paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Isang indikasyon ng kabiguang pigilan ang patuloy na pagsulong ng armadong pakikibaka sa rehiyon ang pagkakandarapa ng 9th ID-PA na magbuo ng isa pang brigadang pangkombat at ilang kumpanya ng CAFGU at pagsandal sa kinasasabikang ayudang militar ng tropang US upang palakasin ang kontra-rebolusyonaryong digma laban sa CPP-NPA-NDF sa rehiyon.

Block Report Radio interview with Mumia (tags)

POCC: Block Report Radio interview with Mumia Abu-Jamal aired on KPFA Flashpoints program on 7 April 2008 Transcribed by the Partisan Defense Committee, 15 April 2008. The PDC is a class-struggle, non-sectarian legal and social defense organization which champions cases and causes in the interest of the whole of the working people. This purpose is in accordance with the political views of the Spartacist League. Audio Link: http://www.partisandefense.org/media/Mumia-Flashpoints.mp3

Musharraf ally dropped as Pak military intelligence chief (tags)

ISLAMABAD: Pakistan Army chief General Ashfaq Parvez Kayani on Wednesday appointed a new director general of military intelligence, replacing an official who was a close ally of President Pervez Musharraf.

AFP orders court-martial to 30 officers (tags)

TWO generals and 28 other military officers will face court-martial for their alleged participation in the abortive coup against the Arroyo administration in February. The two generals to face court-martial are Maj. Gen. Renato Miranda, former Marine Corps commandant and Brig. Gen. Danilo Lim, former commander of the elite First Scout Ranger Regiment.

New CL Army chief to keep ‘cedula’ drive (tags)

THE incoming Army commander in Central Luzon on Wednesday vowed to continue the military’s anti-insurgency drive in the region, including the cedula campaign of his predecessor, Maj. Gen. Jovito Palparan.Maj. Gen. Juanito Gomez, the incoming commander of the 7th Infantry Division, said, however, that he would be more “refined” in implementing the campaign.

Another Chopper downed in Iraq, 6 U.S. Soldiers killed. (tags)

U.S. occupation forces suffered yet another attack from Iraqi nationalist guerillas when an Apache helicopter was shot down by guerillas firing a rocket propelled grenade. All six U.S. soldiers onboard were killed. The guerilla strike took place on the morning of November 7th near Tikrit. Hey George... where ARE those Iraqi weapons of mass destruction you launced this miserable war over? (REUTERS Photo/Ceerwan Aziz)

SENATE TABLES GENERAL’S PROMOTION, NTAC ASKS FOR WITHDRAWAL OF CONSIDERATION (tags)

For the second time, Sen. John Warner (R-VA), chairman of the Armed Services Committee, has delayed consideration of the promotion of an Army general who commanded the base where one soldier beat a fellow soldier to death. The decision drew praise from the National Transgender Advocacy Coalition (NTAC), which also requested that the general’s promotion be removed from further consideration.

ignored tags synonyms top tags bottom tags