fix articles 83340, infecciónstring(10) "infección" invalid name