fix articles 79876, la campaƱastring(11) "la campaƱa" invalid name