fix articles 77611, carlos bulusan Los Angeles Indymedia : tag : carlos bulusan

carlos bulusan

Balik-Tanaw sa pagtatanghal “Romansa ni Magno Rubio” (tags)

Magaan ang dating ngunit mabigat at madamdamin ang palabas o dulang “Romansa ni Magno Rubio” na itinatanghal ngayon sa Los Angeles. Bagamat sa Ingles ko napanood ang pagtatanghal, napanatili nito ang damdaming Pilipino. Mapusok, galit ngunit romantikong makapapangyarihang pagsasalarawan ng kalagayan ng mga manggagawang-bukid ( farm workers) na Pilipino sa panahon ng kolonya pa ng Amerika ang Pilipinas . Ibinatay ang dula sa isang maikling kwento ni Carlos Bulusan.

Los Angeles City Council Recognizes "Historic" Filipinotown in LA (tags)

There is now an official Filipinotown. The article gives some insight into how these ethnic districts are created, and why they are important.

ignored tags synonyms top tags bottom tags