fix articles 71240, la loba negra Los Angeles Indymedia : tag : la loba negra

la loba negra

ANG MGA MANUNULAT AT ARTISTA SA PANAHON NG GLOBALISASYON (tags)

Kailangang ipaalam sa madla na ang ugat ng mga ideya ng mga naghaharing uri na ipinapakalat ng mga binabayarn nilang mga alagad sa sining at panitikan ay naka-ugat sa kanilang pagnanais na panatiliin ang kaugalian ng kanilang uri.

Criticism as a Weapon (tags)

E. San Juan's recent book, ONLY BY STRUGGLE (Quezon City: Giraffe Books), represents one of the most important progressive voices in the movement for national democracy and liberation in the Philippines. This review highlights some noteworthy themes of the work.

ignored tags synonyms top tags bottom tags