fix articles 68639, la operaciĆ³n jaquestring(19) "la operaciĆ³n jaque" invalid name