fix articles 68631, manila hotel Los Angeles Indymedia : tag : manila hotel

manila hotel

NEW GMA PARTY LAKAS-KAMPI-CMD: THE NEW KBL PARTY (tags)

“ The more it changes, the more it stays the same.” When Gloria Macapagal-Arroyo announced the merger of the LAKAS-CMD and the KAMPI (the party she organized for her self) as LAKAS-KAMPI-CMD, yesterday, May 28 in Manila Hotel- it reminded us when the dictator Ferdinand Marcos formed the Kilusang Bagong Lipunan (KBL) in 1979 as the administration party during martial law.

PAHAYAG NG AJLP: BULOK NA HUSTISYA (tags)

Ang batayan ng ating kalayaan ay ang pagiging malaya ng ating mga hukuman” Ito ang sabi ng isang dating presidente ng Amerika. John Quincy Adams. 
 
”Kung ako na isang Hukom ay kaya nilang ganituhin, paano pa ang mga pangkariniwang mga tao”. May katwirang magsalita ng masakit ang nasibak na Hukom Vicente Roxas ng Court of Appeals ng Pilipinas.Natumbok niya na may bahid pulitika ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa maalingasngas na kaso ng GSIS at Meralco at kaugnay dito ang buong bulok na sistema ng hustisya sa Pilipinas.

Commemorate the 40th Anniversary of the October 24th Movement of 1966 (tags)

The First Quarter Storm Network-USA (FQSN) militantly commemorate the forty years anniversary of the October 24 Movement of 1966. We pay the highest homage to that movement participants living or departed that shook the foundations of the rotten and anti-people system in the Philippines that supported the US aggression in Vietnam and other parts of the world.

HOT INTEL: THE BOJINKA PHILIPPINES TREASON BOX (tags)

Bushfraud you have an Eva Telechi problem. Bushfraud you have a D.B. problem. Bushfraud you have a Manila Hotel, Philippines problem. Plus you have a Robert Wachtel-White Monkey problem.

ignored tags synonyms top tags bottom tags