fix articles 65880, unilateral ceasefire Los Angeles Indymedia : tag : unilateral ceasefire

unilateral ceasefire

8th ID offensives in Basey prove worthlessness of AFP ceasefire declarationJanuary 2, 2010 (tags)

PESANTE NEWS of Los Angeles today learned through news sources today that the National Democratic Front-Eastern Visayas today said that continuing offensive operations by the 8th Infantry Division in Basey, Western Samar proved the worthlessness of the short-term unilateral ceasefire declared by the Arroyo government. "A unilateral ceasefire declaration is only as good as the word of its proponent, and meant for goodwill and respect," said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. "But the 8th ID offensives in Basey belie the Arroyo government unilateral ceasefire from Dec. 24-26 and Dec. 31-Jan. 1.

Unilateral Ceasefire sa Albay idineklara ng SBC (tags)

Pormal na inililinaw ng Santos Binamera Command ang pagdedeklara ng makaisang panig na tigil putukan sa lalawigan ng Albay. Sa mga panahon ng matitinding kalamidad, palagian nang nagdedeklara ang New People’s Army ng suspensyon ng mga taktikal na opensiba upang bigyang-puwang ang pagsasagawa ng hukbong bayan at mga rebolusyonaryong organisasyong masa ng mga rescue operation. Sa kalagayan ding ito, pinapanawagan ng SBC ang paglahok ng mga organisasyon at mga nagmamalasakit nating kababayan na magbigay-tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Unilateral Ceasefire sa Albay idineklara ng SBC

ignored tags synonyms top tags bottom tags