fix articles 64098, cabanatuan city Los Angeles Indymedia : tag : cabanatuan city

cabanatuan city

Militarisasyon sa kanayunan ng Pilipinas lalong tumitindi-AJLPP (tags)

Patuloy ang pamamaslang ng mga berdugo ni Arroyo sa mga lider-masa at tagasuporta ng progresibong kilusan. Nitong Disyembre, isang makamasang konsehal ng bayan ang binaril sa loob ng kanyang upisina sa Masbate. Sa Quezon at Surigao, biktima ng dislokasyon ang libu-libong mamamayan kabilang ang maraming bata dahil sa militarisasyon. Sa Compostela Valley, isang lider-manggagawa ang pinagbantaang papatayin. Samantala, dalawang pinaghihinalaang kadre ng Partido ang dinukot at tinortyur sa Nueva Ecija noong huling linggo ng Nobyembre.

2006 ‘another murderous year’ with 111 high-profile killings in the Philippines (tags)

The year, 2006 that is about to end is "another murderous year" in the country "with at least 111 high-profile killings recorded to date," opposition Rep. Roilo Golez of Parañaque said yesterday. Golez, former national security adviser of President Arroyo, said the killings represent "a near total breakdown of peace and order in the country."

Leftist murders spark fear in Philippines (tags)

James Ayunga thinks of death whenever a motorcycle roars past. "I get goosebumps when I hear one come up behind me," said the farmers' activist and father of three. Across the Philippines, masked gunmen on motorcycles have killed scores of left-wing community leaders and Ayunga fears he could be next.

ignored tags synonyms top tags bottom tags